Dethleffs-Logo
Norsk bokmål

Deltakelse i konkurransen «Foto- og video-kampanje – 90 år jubileum»

1. Deltakelse

Med deltakelsen i konkurransen erklærer deltakeren seg enig i deltakelsesbetingelsene. Rett til deltakelse har alle som er 18 år eller eldre og har sitt bosted i Norge. Utelukket fra deltakelsen er medarbeidere, pårørende og distribusjonspartnere av Dethleffs GmbH & Co KG. Deltakelsen via konkurranse-servicer eller andre manipuleringer er ikke tillatt. Deltakelsen er per person bare tillatt en gang per konkurranse. I tilfelle mistanke om bedrageri mot en medspiller (f.eks. ikke tillatt manipulering, flere gangers deltakelse), forbeholder Dethleffs GmbH & Co KG seg retten til (også på etterskudd) å frakjenne retten til premien.

2. Forløp

Dethleffs GmbH & Co KG oppfordrer deltakerne til å laste opp en eller flere fotoer passende til temaet «90 års campingliv» til www.dethleffs.de/dethleffs-momente. For å delta i konkurransen må deltakeren laste opp et bilde til www.dethleffs.de/dethleffs-momente, fylle ut de obligatoriske feltene og akseptere deltakelsesbetingelsene. Konkurransen avsluttes 31. desember 2021 klokken 23:59. Rettsveien er utelukket. Blant alle deltakere med det riktige svaret på konkurransespørsmålet bestemmes vinnerne tilfeldig. Dethleffs GmbH & Co. KG sender vinneren meldingen per e-post til e-postadressen som deltakeren har angitt i forbindelse med konkurransen.

3. Opphavsrett

Deltakeren må være den eneste opphavsmannen av innholdet som den har innlevert. Innholdet må ikke krenke rettigheter til andre personer. Deltakeren må ha samtykket fra alle avbildete personer hhv. ved mindreårige må deres foreldre eller forsørgeren være innforstått. Fremstilling av opptakene må dessuten ikke være i strid gjeldende lover.

4. Bruk av det innleverte innholdet

Deltakerne tildeler Dethleffs GmbH & Co KG gratis, tidsmessig og lokalt ubegrenset rettigheten til å mangfoldiggjøre, distribuere og gjøre offentlig tilgjengelig innhold som de innenfor rammen av konkurransen har overlatt oss.

5. Premier

Premiene som er nevnt i konkurranseteksten vil bli loddet ut. Betaling med kontanter er utelukket. Hvis en premie av en eller annen grunn ikke lenger skulle være tilgjengelig, forbeholder Dethleffs GmbH & Co KG seg retten til å erstatte premien med et alternativ med lik eller høyere verdi. Premiene vil bli sendt gratis til de respektive vinnerne.

6. Mottak av premien

Hver vinner har et tidsrom på 28 dager for å motta premien etter kunngjøringen. Mottaket bekreftes ved å reagere på e-posten som Dethleffs har sendt. Hvis en premie ikke kan leveres av grunner som Dethleffs GmbH & Co. KG ikke er ansvarlig for, bortfaller kravet på premien uten erstatning. Vi foretar prinsipielt bare ett forsendelsesforsøk. Deltakeren er innforstått med at deltakerens navn blir nevnt ved premiering, og at det tas et bilde av deltakeren når premien overleveres. Bildet brukes på kanalene til Dethleffs (nettside, sosiale mediekanaler som Facebook og Instagram, trykt kundetidsskrift «Family News») til kommunikasjonen om konkurransen.

7. Personvern

„Alle personopplysninger behandles fortrolig. Meldingen om premien sendes via e-post. Dine data, som er blitt innsamlet innenfor rammen av konkurransen, er nødvendige for gjennomføring av konkurransen eller for melding til vinneren. Med samtykket i reklamebruk samtykker du i å motta reklame per e-post for aktuelle produkter, arrangementer etc. fra Dethleffs GmbH & Co. KG. Dine data blir kun gitt videre til slike mottakere som deltar i avviklingen av konkurransen og spesielt stiller premien til disposisjon. Du kan når som helst motsi bruken av dine data til reklamehenvendelse med virkning for fremtiden uten å oppgi grunner.
Tilstrekkelig for dette er en kort melding per post til: Dethleffs GmbH & Co. KG, Arist-Dethleffs-Straße 12, 88316 Isny im Allgäu eller per e-post (datenschutz@dethleffs.de). Du blir i tillegg ved hver reklamehenvendelse henvist til din angrerett og mulighetene for tilbakekallelse. Du finner utfyllende informasjon om personvern og rettigheter for deg som berørt i personvernerklæringen vår (www.dethleffs.no/download/personvern/).“

8. Arrangør

Dethleffs GmbH & Co KG,
Arist-Dethleffs-Straße 12,
88316 Isny im Allgäu.

9. Endring av deltakelsesbetingelsene – For tidlig avslutning av konkurransen

Dethleffs GmbH & Co KG forbeholder seg retten til når som helst, uten forhåndsvarsel, av viktige grunner å endre, henholdsvis å avbryte helt eller delvis eller å avslutte en konkurranse. Dethleffs GmbH & Co KG gjør da bruk av denne muligheten, spesielt hvis av rettslige grunner en forskriftsmessig gjennomføring av konkurransen ikke kan garanteres.

10. Annet

Vi forbeholder oss å utelukke deltakere av viktige grunner fra konkurransen samt å kreve premier tilbake, spesielt hvis det foreligger berettiget mistanke om eller bevis for ukorrekte angivelser, manipulering, brudd på disse deltakelsesbetingelsene eller andre ikke tillatte handlinger. Rettsveien er utelukket.