Dethleffs-Logo
Norsk bokmål

Personvernopplysninger

for bruk av bilde-, lyd- og videoopptak og konkurranse til foto- og video-kampanjen 90 år Dethleffs

Dethleffs GmbH & Co. KG er et foretak med hovedkontor i Tyskland og ansvarlig i betydning av GDPR. Dataene som du overfører til oss, blir lagret i vår sentraliserte kundedatabase i Tyskland.

Formål og rettsgrunnlag for behandlingen av dine personopplysninger

Innsamlingen og behandlingen av personopplysninger utføres på grunnlag av bestemmelsene i GDPR. Rettsgrunnlaget for databehandlingen innenfor rammen av bilde-, lyd-, og videoopptak (heretter opptak) og av konkurransen baserer på GDPR art. 6 nr.1 bokstav a). Personopplysningene blir innsamlet, behandlet og brukt til å publisere opptakene på kanalene du har valgt og, såfremt du deltar i konkurransen, innsamlet for avvikling av konkurransen.

Dataoverføring innenfor gruppen

Dine data overføres ikke innenfor gruppen. Hvis data skulle utveksles innenfor gruppen, gjøres dette for avvikling av konkurransen eller for å administrere dine opptak, hhv. på grunn av ditt samtykke. I tillegg kan det være interesse for å sende disse dataene videre for interne, administrative formål. Dersom behandlingen av dine data skulle finne sted utenfor Europa, sendes disse videre ved å overholde alle gjeldende personvernlover.

Dataoverføring til ytterligere mottakere

Overføring til ytterligere mottakere vil ikke bli gjennomført. Dersom det gjennomføres en overføring til ytterligere mottakere, gjøres dette bare hvis det er nødvendig for premietildelingen. Til dette benytter vi tjenesteytere som understøtter oss ved avviklingen av konkurransen. Disse handler kun etter instrukser fra oss og behandler dataene for det bestemte formålet. Bruk som går ut over det er utelukket og trenger lovlig tillatelse eller samtykke.

Dataoverføring til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon

Dataoverføring til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon finner bare sted i den utstrekning som vi publiserer dine personopplysninger innenfor rammen av ditt samtykke i sosiale medier i forbindelse med reportasjen. Overføringen finner sted på grunnlag av ditt uttrykkelige samtykke, GDPR art. 49 nr.1 bokstav a).

Det finnes en automatisert avgjørelse inklusive profilering

Vi gir avkall på en automatisert avgjørelse eller en profilering.

Lagringstid

Etter avslutning og innenfor rammen av jubileumskampanjen eller etter tilbakekallelsen av ditt samtykke vil dine data bli slettet, såfremt det ikke finnes noen lovpålagte oppbevaringsplikter.

Dine rettigheter

Du har når som helst rett til gratis opplysning om dine lagrede personopplysninger, samt til korreksjon, dataoverførbarhet og sletting av disse data, hvis lovpålagte oppbevaringsplikter står imot, vil vi la dem sperres. Du har dessuten rett til å motsi behandlingen av disse data eller til å kreve at vi innskrenker behandlingen. Videre har du rett til å anke til en kontrollerende myndighet.

Hvis databehandlingen baserer på ditt samtykke, kan du tilbakekalle det når som helst med virkning for fremtiden.

Ansvarlig instans:
Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Str. 12
88316 Isny
Tel.: +49 (0) 7562 987 0
E-Mail: info@dethleffs.de